LA INTERCOL·LEGIAL QUI SOM?

Constituïda com a Associació el 28 d'abril de 2011, la Intercol·legial de Col·legis Professionals de Catalunya representa més de 100 corporacions professionals de Catalunya, amb més de 200.000 col·legiats i col·legiades de tots els sectors professionals.

Presentació Intercol·legial de Associació Intercol·legial a Vimeo.

 

LA INTERCOL·LEGIAL MEMBRES

  • Mostrat tots
  • Jurídic
  • Economia i empresa
  • Social, ensenyament i humanitats
  • Enginyería, arquitectura i tècnica
  • Salut
  • Ciències de la informació i la comunicació

Deganat dels Registradors de la Propietat, Mercantils i Béns Mobles de Catalunya

web

Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona

web

Il·lustre Col·legi d'Advocats de Girona

web

Il·lustre Col·legi d'Advocats de Tarragona

web

Consell de Col·legis d'Advocats de Catalunya

web

Il·lustre Col·legi d'Advocats de Granollers

web

Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya

web

Il·lustre Col·legi de Graduats Socials de Barcelona

web

Col·legi de Procuradors dels Tribunals de Barcelona

web

Consell de Col·legis de Procuradors dels Tribunals de Catalunya

web

Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya

web

Consell de Gestors Administratius de Catalunya

web

Col·legi de Notaris de Catalunya

web

Col·legi Oficial de Detectius Privats de Catalunya

web

Col·legi Oficial d’Agents de Duanes i Representants Duaners de Barcelona

web

Col·legi Oficial d’Agents de Duanes i Representants Duaners de Tarragona

web

Col·legi Oficial d'Agents Comercials de Barcelona

web

Consell de Col·legis d'Agents Comercials de Catalunya

web

Col·legi Oficial de Joiers, d’Orfebres, de Rellotgers i de Gemmòlegs de Catalunya

web

Col·legi de Mediadors d’Assegurances de Barcelona

web

Consell de Col·legis de Mediadors d'Assegurances de Catalunya

web

Col·legi d'Ambientòlegs de Catalunya

web

Col·legi de Biòlegs de Catalunya

web

Il·lustre Col·legi Oficial de Geòlegs. Delegació de Catalunya

web

Col·legi de Químics de Catalunya

web

Col·legi Professional de l’Audiovisual de Catalunya

web

Col·legi Oficial d’Enginyeria en Informàtica de Catalunya

web

Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya

web

Col·legi d'Educadores i Educadors Socials de Catalunya

web

Col·legi de Professionals de l'Activitat Física i de l'Esport de Catalunya

web

Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya

web

Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya

web

Col·legi Oficial de Bibliotecaris - Documentalistes de Catalunya

web

Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya

web

Col·legi d'Administradors de Finques de Barcelona_Lleida

web

Col·legi d'Administradors de Finques de Girona

web

Col·legi d'Administradors de Finques de Tarragona

web

Col·legi d'Agents de la Propietat Immobiliària de Barcelona

web

Col·legi d'Agents de la Propietat Immobiliària de Girona

web

Consell de Col·legis Oficials d’Agents de la Propietat Immobiliària de Catalunya

web

Consell de Col·legis d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Catalunya

web

Col·legi d'Arquitectes de Catalunya

web

Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya

web

Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona

web

Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya

web

Col·legi de Logopedes de Catalunya

web

Col·legi Oficial d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya

web

Il·lustre Col·legi Oficial de Protètics Dentals de Catalunya

web

Col·legi Oficial d’Òptics i Òptiques Optometristes de Catalunya

web

Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya

web

Col·legi Oficial de Podòlegs de Catalunya

web

Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya

web

Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona

web

Consell de Col·legis de Veterinaris de Catalunya

web

Col·legi de Periodistes de Catalunya

web

Col·legi de Màrqueting i Comunicació de Catalunya

web

Col·legi Oficial de Disseny Gràfic de Catalunya

web

Consell de Col·legis Professionals de Delineants de Catalunya

web

Col·legi Oficial de l'Enginyeria de Catalunya

web

Col·legi d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de Catalunya

web

Col·legi d'Economistes de Catalunya

web

Col·legi de Doctors i Llicenciats en Belles Arts i Professors de Dibuix de Catalunya

web

Col·legi de l'Enginyeria Tècnica d'Obres Públiques i de l'Enginyeria Civil de Catalunya

web

Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Barcelona

web

Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Tarragona

web

Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Tarragona

web

Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona

web

Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Lleida

web

Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Manresa

web

Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Vilanova i la Geltrú

web

Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Girona

web

_Associació Catalana d'Enginyers de Telecomunicació de Catalunya

web

Col·legi Oficial d'Enginyers de Telecomunicació de Catalunya

web

Delegació del Col·legi de Geògrafs a Catalunya

web

Col·legi Oficial d'Enginyeria Geomàtica i Topogràfica de Catalunya

web

Col·legi de Dietistes-Nutricionistes de Catalunya

web

Col·legi de Terapeutes Ocupacionals de Catalunya

web

Col·legi Oficial d'Enginyers Agrònoms de Catalunya

web

Col·legi Col·legi d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya

web

Col·legi d'Enginyers Tècnics i de Grau en Mines i Energia de Catalunya i Balears

web

Consell de Col·legis de Secretaris Interventors i Tresorers d'Administració Local de Catalunya

web

Col·legi Oficial de Metges deBarcelona

web

Consell de Col·legis de Metges deCatalunya

web

Col·legi d'Actuaris de Catalunya

web

Col·legi de Farmacèutics de Barcelona

web

Consell de Col·legis de Farmacèutics de Catalunya

web

Col·legi Oficial de Graduats Enginyers Tècnics de Telecomunicació a Catalunya

web

Col·legi de dissenyadors d'interiors i decoradors de Catalunya

web

Col·legi de Professionals de l'Activitat Física i de l'Esport de Catalunya

web

LA INTERCOL·LEGIAL SALA DE PREMSA

Why to choose us

LA INTERCOL·LEGIAL BORSA DE TREBALL

  • Trobar feina fàcilment per sectors, localització o especialitat d'entre les ofertes de treball que publiquen els col·legis professionals de Catalunya
  • Trobar els professionals col·legiats més qualificats per la teva cerca

LA INTERCOL·LEGIAL FORMACIÓ

Una formació de qualitat garanteix la professionalitat

Per a tots els àmbits professionals

Permet perfeccionar els perfils i
optimitzar els resultats de tots els col·lectius

Intl.

Internacionalització

Formació de qualitat
que garanteix la professionalitat internacionalment

Col·lectiu actiu

El 80% dels Col·legis Professionals adherits imparteixen més de 15.000 hores lectives anuals

Actualitzats

Cada Col·legi actualitza de manera específica els perfils de la seva professió

La Intercol·legial és un punt de referència de més de 200.000 professionals

"La Intercol·legial"

LA INTERCOL·LEGIAL SERVEIS

Serveis útils amb assessorament i acompanyament professional

Assessorament

Assessorament

Pla de negoci

Acompanyar als col·legiats de qualsevol professió a realitzar un pla de negoci o a orientar-se professionalment

Món

Internacionalització

Altres mercats

Missions empresarials subvencionades a altres països per ampliar el teu mercat

Serveis

Serveis

Professionals

Vinculació de manera transversal dels serveis professionals, especialment els serveis genèrics aprofitables per altres sectors