Notícia

La Intercol·legial crea l’Observatori de Transparència i Retiment de Comptes

L’Observatori Intercol·legial de Transparència i Retiment de Comptes, que presideix el Col·legi de censors Jurats de Comptes, vol ser un instrument adequat per a la interlocució i la col·laboració amb les Administracions Públiques, organismes i entitats que integren el sector públic en tots els aspectes vinculats a la regulació de la transparència i el retiment de comptes.

  • By intercol·legial
  • 01/06/2017