Notícia

Les dones com a agents de canvi
dels col·legis professionals i de les entitats

14 de setembre de 2022 a les 16:30h

PROGRAMA

16:30 h Inauguració institucional

  • Excm. Sr. José Antonio Marín Sánchez, degà del Col·legi Notarial de Catalunya i vicepresident de l'Associació Intercol·legial
  • Excm. Sr. Jesús Sánchez García, president de l'Associació Intercol·legial i degà de l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona
  • Sra. Núria Carrera i Comes, presidenta de la Comissió de Dones i d'Igualtat i vicepresidenta de l'Associació Intercol·legial
  • Ponència inaugural a càrrec de l'Excma. Sra. Mª Eugènia Gay Rosell, ex presidenta de l'Associació Intercol·legial i degana emèrita de l'ICAB
  • Hble. Sra. Lourdes Ciuró i Buldó, consellera de Justícia de la Generalitat de Catalunya 

17:00 h Presentació dels resultats de l’estudi “Les Dones parlen”, que es va elaborar amb les respostes de la consulta als col·legis professionals el 2019 i que s’ha actualitzat el 2022.

A càrrec de la Sra. Anna Parés Rifà, exdegana del Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya

17:10 h TAULA NÚM. 1: “INSTRUMENTS INSTITUCIONALS PEL CANVI”

“La paritat i el nom dels Col·legis professionals i de les entitats”

Modera: Il·lma. Sra. Raquel Iglesias Pajares, vicedegana del Col·legi Notarial de Catalunya

Ponent: Sra. Laura Martínez Portell, advocada i actualment directora del Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada del Departament de Justícia, qui va ser presidenta de l’Institut Català de les Dones de 2019 a 2021

Ponent: Sra. Pilar Rebaque Mas, advocada i membre de la Comissió de Dones Advocades de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona

17:50 h TAULA NÚM. 2: “ INSTRUMENTS DE L’ORGANITZACIÓ PEL CANVI”

“Serveis necessaris dels col·legis professionals i de les entitats amb mirada de gènere”

Modera: Sra. Mª Cinta Pastor i Redondo, química i enginyera tècnica industrial, ex vicedegana del Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona i membre del Grup d’Expertes Feministes de la Comissió de Dones i d’Igualtat de l’Asso- ciació Intercol·legial de Col·legis Professionals de Catalunya

Ponent: Sra. Sandra Bestraten i Castells, arquitecta i presidenta de la demarcació de Barcelona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya

Ponent: Sra. Mireia Furriol Fornells, enginyera industrial, presidenta de la Comissió d’Equitat, Tecnologia i Futur del Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya

18:30 h Lectura de conclusions a càrrec de la Sra. Núria de José Gomar, periodista i vicedegana del Col·legi de Periodistes de Catalunya

18:45 h Cloenda institucional

  • Il·lma Sra. Raquel Iglesias Pajares, vicedegana del Col·legi Notarial de Catalunya
  • Sra. Núria Carrera i Comes, presidenta de la Comissió de Dones i d'Igualtat i vicepresidenta de l'Associació Intercol·legial
  • Hble. Sra. Lourdes Ciuró i Buldó, consellera de Justícia de la Generalitat de Catalunya 

18:55 h Finalització de l’acte

A continuació, se servirà un refrigeri que permetrà a les persones assistents intercanviar impressions i sumar pel canvi.

Més informació:

Secretaria de Suport a l’Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals de Catalunya

Telèfon 93 601 12 28 – E-mail: intercat@icab.cat

 

Inscripcions gratuïtes: via e-mail a l’adreça cultura@catalunya.notariado.org

  • By intercol·legial
  • 16/09/2022