Notícia

Presentació de la Guia de protecció de dades
per als col·legis professionals i consells de col·legis

Dijous 5 de maig 2022 - 9:30 h Seu Associació (Seu ICAB)

El president de l'Associació lntercol·legial de Col·legis Professionals de Catalunya i la directora de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades es complauen a convidar-vos a la Jornada de presentació de la Guia de protecció de dades per als col·legis professionals i consells de col·legis, que tindrà lloc el dijous 5 de maig, a les 9:30 h, a l'auditori de la 8a planta de la seu de l'Associació lntercol·legial (Seu ICAB, C/Mallorca, 283, BCN)

Programa

9.30 h. Presentació institucional

Sr. Jesús Sanchez Garcia, president de l'Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals de Catalunya

Sra. Meritxell Borràs i Solé, directora de l'Autoritat Catalana de Protecció de Oades

Ponències

10.00h. Els col·legis professionals com a responsables del tractament de dades personals

Sr. Santiago Farré Tous, cap de l'Assessoria Jurídica de l'APOCAT

10.30 h. La comunicació de dades de les persones professionals col·legiades

Sra. Dolors Priego Garcia, lletrat de l'Assessoria Jurídica de l'APOCAT

11.00 h. Aspectes clau per a l'adequació a l'RGPO

Sr. Carlos López Martinez, lletrat de l'Assessoria Jurídica de l'APOCAT

11.30 h. Cloenda

Confirmacions d'assistència al correu electrònic: intercat@icab.cat

  • By intercol·legial
  • 16/09/2022