Notícia

Signatura del Conveni de Col·laboració
entre l’Ajuntament de Barcelona i l’Associació Intercol·legial
en l’àmbit de l’atenció a les persones asilades i immigrants.

S’establirà un protocol perquè els sol·licitants d’asil puguin entrar en contacte
amb els col·legis professionals de Catalunya per facilitar-los la seva incorporació personal i professional

El 28 de març de 2017, l'Ajuntament de Barcelona i l'Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals de Catalunya, han signat un conveni per facilitar el contacte de les persones professionals asilades i immigrants residents a Barcelona amb els col·legis professionals del seu àmbit d’activitat, amb l'objectiu d'establir ponts de relació que millorin la seva incorporació personal i professional a la ciutat. Nota de premsa

  • By intercol·legial
  • 28/03/2017