Avís legal


INFORMACIÓ GENERAL

En compliment del que disposa l'article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic (LSSICE), posem a la seva disposició la "informació general", que comprèn les dades identificatives de l'entitat titular d'aquest lloc web:

Identitat: Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals de Catalunya
CIF: G-65705667
Dir. postal: C/ Mallorca, 283, 08037 Barcelona
Contacte per correu electrònic: intercolegial@dpd.email

Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals de Catalunya, associació inscrita en el Registre d’Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya amb el número d’inscripció 45681.

 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL 

Els continguts del lloc web www.intercolegial.cat, tant textos, imatges, disseny gràfic, codi font, logotips, marques, etc., són titularitat exclusiva de Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals de Catalunya i estan emparats per la normativa reguladora de la Propietat Intel·lectual i Industrial, quedant per tant prohibida la reproducció, modificació, distribució o manipulació d’aquests.

L’Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals de Catalunya és la titular en exclusiva de tots els drets de propietat intel·lectual, industrial i anàlegs que poguessin recaure sobre el Lloc Web. Així mateix, queden reservats en favor de l’Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals de Catalunya tots els drets sobre qualsevol continguts, serveis o elements de la seva propietat que s'incorporessin en el Lloc Web, incloent, a títol merament enunciatiu i no limitatiu:
Aquells elements que conformen l'aparença visual, imatge gràfica i altres estímuls sensorials de les pàgines web que conformen el Lloc Web;
l'arquitectura de navegació;
els codis font de les pàgines web;
imatges,
enregistraments,
programes d'ordinador,
base de dades,
tecnologia,
logotips i
signes distintius.

RESERVA DE DRETS

L’Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals de Catalunya es reserva el dret d'actualitzar, modificar o eliminar informació continguda al seu web, així com la seva configuració i prestacions, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís.

L’Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals de Catalunya reserva alguns dels serveis oferts a través del lloc web als usuaris registrats de Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals de Catalunya mitjançant l'emplenament del registre d'usuaris de l’Associació Intercol·legial de col·legis Professionals de Catalunya a disposició de les persones usuàries que vulguin registrar-se en l’Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals de Catalunya.

L'usuari es compromet a no retirar, suprimir, alterar, manipular ni de cap manera modificar:
Aquelles notes, llegendes, indicacions o símbols que bé l’Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals de Catalunya o dels legítims titulars dels drets incorporin a les seves propietats en matèria de propietat intel·lectual o industrial (com per exemple, copyright, ©, ® i ™, etc...).
Els dispositius tècnics de protecció o identificació que puguin contenir els continguts (com per exemple, marques d'aigua, empremtes digitals, etc.). L’Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals de Catalunya autoritza les persones usuàries a accedir i navegar en el Lloc Web, utilitzant els serveis i visualitzant els Continguts que allí s'incorporin.
L'accés, visualització i, si escau, descàrrega dels continguts i/ o serveis es realitzarà sempre i en tot cas amb fins estrictament personals i no comercials.
L’Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals de Catalunya es reserva tots els drets sobre la Propietat incloent, a títol enunciatiu i no limitatiu, tots els drets de propietat intel·lectual i industrial que ostenti sobre aquests. L’Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals de Catalunya no concedeix cap altra llicència o autorització d'ús a la persona usuària sobre la seva propietat diferent de la que expressament es detalla en la present clàusula.

LLICENCIA D’ENLLAÇOS

Tot enllaç de terceres persones a aquest web haurà de ser a la seva pàgina principal o d'entrada. Les persones usuàries i, en general, aquelles persones que es proposin establir un enllaç entre la seva pàgina web i el lloc web hauran de complir les condicions següents que a continuació es detallen:

• Qualsevol altra pretensió d'enllaç diferent de l'estipulada en la present clàusula requerirà la prèvia acceptació per escrit de l’Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals de Catalunya.
• La persona usuària no podrà reproduir, ni imitar, totalment o parcialment, el contingut del Lloc Web, ni l'aparença gràfica d’aquest, ("look and feel"), ni realitzarà marcs ( "frames") ni enllaços ensamblats ( "link inline ") de les pàgines de l’Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals de Catalunya.
• No es crearà cap explorador, marc, ni un entorn o barra de navegació sobre les pàgines del Lloc Web.
• No es realitzaran manifestacions o indicacions falses, inexactes, incorrectes o denigradores sobre el lloc web, l’Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals de Catalunya o qualsevol de les propietats de l’Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals de Catalunya i, en particular, no es declararà ni es donarà a entendre que l’Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals de Catalunya col·labora o és un soci col·laborador i/ o que en qualsevol forma ha supervisat o assumit de qualsevol forma els continguts o serveis oferts o posats a disposició de la pàgina web en la qual s'estableix l'enllaç.
• La pàgina web en què s'estableixi l'enllaç no contindrà cap marca, nom comercial, rètol d'establiment, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius que pertanyin a l’Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals de Catalunya, excepció feta d'aquells signes que formin part de la mateix enllaç o aquelles altres propietats que hagin estat llicenciades amb anterioritat per escrit per l’Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals de Catalunya.
• La pàgina web en què s'estableixi l'enllaç no contindrà informacions o continguts il·lícits, contraris a la moral, als bons costums generalment acceptades i a l'ordre públic, així com tampoc contindrà continguts o serveis de l’Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals de Catalunya.


L’Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals de Catalunya es reserva el dret d'emprendre les accions legals que corresponguin contra qui incompleixi les següents prohibicions:

Queda expressament prohibit:

1. Utilitzar qualsevol dels continguts i serveis amb fins o efectes il·lícits, prohibits en el present Avís Legal, lesius dels drets i interessos de terceres persones, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels serveis, els equips informàtics o els documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic de l’Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals de Catalunya.

2. Utilitzar continguts i serveis que es trobin protegits per qualsevol dret de propietat intel·lectual o industrial pertanyents a l'entitat o a tercers, sense que la persona usuària hagi obtingut prèviament dels seus titulars l'autorització necessària per dur a terme l'ús que efectua o pretén efectuar.

3. Reproduir, copiar, distribuir, comunicar, transformar o modificar els continguts, llevat que es compti amb l'autorització de la persona titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.

4. Incorporar virus o altres elements físics o electrònics que puguin danyar o impedir el normal funcionament de la xarxa, de sistema o d'equips informàtics (hardware i software) de l’Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals de Catalunya o de terceres persones o que puguin danyar els documents electrònics i arxius emmagatzemats en aquests equips informàtics.

5. L'obtenció o fins i tot l'intent d'obtenció dels continguts fent servir mitjans o procediments diferents dels que, segons els casos, s'hagin posat a la seva disposició a aquest efecte en general, dels que s'utilitzin habitualment a Internet a aquest efecte sempre que no comportin un risc de dany o inutilització de la web, dels serveis i / o dels continguts.

Aquest lloc web es regeix per la legislació espanyola i europea aplicable. Per a qualsevol controvèrsia que pogués suscitar-se en relació amb els serveis prestats a través d'aquesta web i no estigui establerta per llei la jurisdicció competent, seran competents els tribunals de Barcelona (Espanya).

Versió gener 2021