Notícia

La millora dels hàbitats en la societat post pandèmia per la COVID-19

15 de desembre

Cicle organitzat per la Sectorial de l'Enginyeria, Arquitectura i Tècnica, de l’Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals de Catalunya en el marc de les Jornades Intercol·legials 2020

NOTA: La inscripció en les sessions de Matí i de Tarda es fa per mitjà de dos enllaços diferents a la plataforma zoom.

Objectiu del Cicle de Jornades

Debatre sobre la necessitat de millorar i adaptar els hàbitats per aconseguir un desenvolupament sostenible, econòmic, social i mediambiental, i garantir el futur de les persones i del nostre país. Es tracta d’un tema transversal , en el l’horitzó de l’Agenda 2030, en concret, en relació amb l’Objectiu de Desenvolupament Sostenible (ODS) núm. 11: Aconseguir que les ciutats i els assentaments humans siguin inclusius, segurs, resilents i sostenibles, en què els diferents Col·legis professionals Tècnics, com a referents en els seus àmbits respectius i des del seu compromís social, poden aportar temes de reflexió i possibles solucions a les necessitats i preocupacions de la ciutadania, per sortir enfortits de la crisi de la COVID-19 i encarar el futur.SESSIÓ DE MATÍ (10 A 12 h)

INSCRIPCIONS EN LA SESSIÓ DE MATÍ VIA ZOOM AQUÍ

10:00h - Inauguració i presentació del Cicle de Jornades

Celestí Ventura, president del Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Barcelona i de la Comissió Sectorial de l’Enginyeria, Arquitectura i Tècnica de la Intercol·legial

Hble. Sr. Damià Calvet, conseller de Territori i Sostenibilitat


1. Edificació

Moderador: Jaume Casas Santa-Olalla

 

10:15h - L’impuls de la rehabilitació dels habitatges per millorar la vida de les persones i com a motor de la reactivació econòmica. Consell de Col·legis d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Catalunya
Montse Bosch. Professora de la Universitat Politècnica de Catalunya

 

10:30h - Infraestructures de seguretat als edificis: anti intrusió, CTTV, anti Incendis. Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Girona
Narcís Bartina i Boxa. Gerent de PROTEC SEGURETAT INTEGRAL SL .

 

10:45h - Torn de preguntes (15 minuts)

 


2. Territori i urbanisme I

Moderador: Lorena Vela

 

11:00h - Reducció de l'impacte ambiental i augment del benestar en els hàbitats urbans. Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya

David Alemany Gambau. Consultor Ambiental d'Edificació a l'enginyeria Deerns

 

11:15h - Fomentar el turisme geològic pel territori, potenciant activitats a l'aire lliure i amb un especial interès del medi natural. Col·legi de Geòlegs de Catalunya
Elena Esplandiu i Cazan. Especialista en mapes i riscos geològics

 

11:30h - Repensar la relació entre agricultura i ciutat: trenquem barreres com a resposta al Covid19. Col·legi d’Enginyers Agrònoms de Catalunya
Josep M. Vallès. Fundador de la cooperativa Tarpuna.

 

11:45h - Torn de preguntes (15 minuts)
SESSIÓ DE TARDA (18 a 19.30 h)

INSCRIPCIONS EN LA SESSIÓ DE TARDA VIA ZOOM AQUÍ3. Territori i Urbanisme II

Moderador: Sonia Hernández Montaño


18:00h - Una nova mobilitat per a un nou model de ciutat. Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de Catalunya
Javier Ortigosa. Servei de Redacció del PDU
Oriol Biosca. Cap de Planificació Estratègica i Sostenibilitat de MCRIT

 

18:15h - Planejament i renovació urbana: aspectes claus per a la salut. Col·legi d’Arquitectes de Catalunya
Pere Solà. Director del Consorci Urbanístic del Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès - Parc de l’Alba

 

18:30h - La Geotèrmia en ambients urbans. Col·legi d’Enginyers Tècnics i de Grau de Mines de Catalunya i Balears.
Joan Ignasi Herms, Cap de l'Àrea de Recursos Geològics de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya

18:45h - Torn de preguntes (15 minuts)


4. TIC

Moderador: Eduard Martín Lineros

19:00h - Les telecomunicacions i les TIC, elements claus post Covid-19. Associació Catalana d’Enginyers de Telecomunicació-Telecos.cat
Jordi López i Benasat. Expert en telecomunicacions

19:15h - Les TIC, el teletreball i la transformació digital en la nova realitat. Col·legi d’Enginyeria Informàtica de Catalunya
Conxi Perez Andreu. Co-fundadora i Consellera Delegada de In Movement!
Karina Gibert Catedràtica de la Universitat Politècnica de Catalunya-BarcelonaTech.

19:30h - Torn de preguntes (15 minuts)

  • By intercol·legial
  • 10/12/2020