Notícia

Presentació de l’estudi “Les dones professionals a Catalunya.
Situació actual i perspectives de futur”

Un estudi sobre les dones professionals a Catalunya corrobora la discriminació per raó de gènere a l'àmbit laboral

 • Menysteniment de la feina de les dones, mirada sexualitzada, assetjament i
  grans dificultats per conciliar vida personal i laboral, algunes de
  les constatacions de l'estudi sociològic qualitatiu que presenta avui
  la Intercol·legial, a les 18h al Col·legi de l'Advocacia de Barcelona
 • L'informe copsa la percepció general de la situació per part de les
  professionals, reflecteix la segregació horitzontal i vertical en l'àmbit laboral, i
  atribueix especialment a les tasques de cura les dificultats per compaginar
  l’exercici professional amb la vida personal i familiar
 • La lluita per l'equitat de gènere passa per incorporar aquesta perspectiva en
  les activitats dels Col·legis, utilitzar un llenguatge inclusiu i aplicar un sistema
  de quotes en els càrrecs de lideratge per assegurar la paritat, entre altres

 

Nota de premsa

Consulteu l'Estudi

 • By intercol·legial
 • 12/02/2020