Notícia

Celebrada l’Assemblea General Ordinària 2018 de la Intercol·legial

El 25 de juny va celebrar-se l’Assemblea anual, que va aprovar la liquidació pressupostària 2017
i la gestió de la Junta Directiva, així com el pressupost per a l’exercici 2018.

En el transcurs de l’Assemblea General es van presentar les noves Comissions de Dones i d’Igualtat i d’Ensenyament i els propers objectius de l’Observatori Intercol·legial de Transparència i Retiment de Comptes i del Centre d’Anàlisi Econòmic Intercol·legial.

  • By intercol·legial
  • 13/07/2018